201. Puerta De San Juan, Old San Juan, Puerto Rico

201. A visit to Old San Juan in Puerto Rico mus be accompanied by a visit to the Puerta De San Juan (Gates of San Juan).